Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

KREACIONISMUS

V Původu druhů  Charles Darwin poznamenal: "Kdyby se ukázalo, že existuje jakýkoli složitý orgán, který by nemohl být vytvořen početnými a postupnými malými modifikacemi, moje teorie by šla úplně ke dnu."

A co by řekl na: Nezjednodušitelnou složitost?


 

 
vyukabible@gmail.com