Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

ATHEISM IS DEAD

 
vyukabible@gmail.com