Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

Biblická hodina

Rodina z pohledu Bible/Video

 
vyukabible@gmail.com