Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

Testimonies in English (video)

Záviš Unzeitg

 
vyukabible@gmail.com