Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

Proběhlé akce

DNES

DNES

Christmas Neděle 1.j

kazatel: Jerry Farnik (Praha/USA)
nedělní setkání bude v sále v Orlí  od  17:00 -18:00
Výuka Bible Liberec - mapy

 
vyukabible@gmail.com