Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

AKCE léto 2010

Biblické poradenství lidem, kteří trpí

 
vyukabible@gmail.com