Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

BIBLICKÁ HODINA AUDIO FREE DOWNLOAD (ulož.to)

1  
2  
3  
4  
 
vyukabible@gmail.com