Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

Christian Institut

VE VĚCI NAVRHOVANÉ DIREKTIVY EU O ROVNOPRÁVNÉM ZACHÁZENÍ S LIDMI BEZ OHLEDU NA NÁBOŽENSTVÍ NEBO VÍRU, NEZPŮSOBILOST, VĚK NEBO SEXUÁLNÍ ORIENTACI (2008/0140)

EU directive dingemansopinion_czech.pdf, (141.1kB)
Obsah právního posudku pana Jamese Dingemanse QC, 20. října 2008
 
vyukabible@gmail.com