Výuka Bible

„Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky.“ Bible, Izaiáš 40:8

Christian Institut

Evropa a víra

Směrnice EU o zboží a službách ZIMA 08_09_leták.pdf, (273.02kB)
Evropská Unie navrhuje směrnici, podle které bude nezákonné diskriminovat osoby i na základě sexuální orientace a náboženského vyznání při poskytování zboží a služeb. Podobné zákony ve Spojeném království a jiných národech způsobily erozi v náboženské svobodě a vyloučení křesťanství z veřejných míst (příklady uvnitř tohoto letáku). Zavedení této směrnice bude znamenat, že „práva homosexuálů“ a sekulární hodnoty budou diktovat křesťanským institucím, jak mají poskytovat zboží a služby.

Směrnice by mohla způsobit, že křesťanský hostel bude přinucen nabídnout dvoulůžkový pokoj homosexuálnímu páru. Nebo že městský úřad přestane podporovat projekt křesťanské komunity, protože to může být viděno jako upřednostňování jedné náboženské skupiny před druhou. Odstavce o „obtěžování“ v této směrnici také můžou mít vliv na to, jak budou moci křesťané sdílet svoji víru při poskytování zboží a služeb. Ačkoliv Spojené království již má diskriminační zákon o poskytování zboží a služeb, tato direktiva ještě tamní
situaci zhorší. Tento leták vám pomůže pochopit lépe otázky spojené s touto směrnicí a ukážou způsob jak se do kampaně proti ní můžeš zapojit.

 
vyukabible@gmail.com